O firmie

Firma AGS Gawąd istnieje na rynku projektowania i wykonawstwa sieci i instalacji elektroenergetycznych od 10 lat.

Dysponujemy wysoko wyspecjalizowaną kadrą inżynieryjno – techniczną zarówno na etapie projektowania jak i wykonawstwa.

Posiadamy nowoczesny sprzęt do prac kablowych, stacyjnych i instalacji wnętrzowych.

Wykonujemy wraz z projektami linie napowietrzne izolowane średniego i niskiego napięcia z przewodami Pas i ASXSn, stacje transformatorowe, linie kablowe 110 kV, linie kablowe 15 kV, instalacje elektryczne i teletechniczne w wnętrzowe.

Jesteśmy na liście wykonawców dopuszczonych do realizacji prac w RWE Stoen Operator oraz w PGE Dystrybucja Warszawa Teren.

Posiadamy rekomendację Stowarzyszenia Elektryków Polskich, oraz szereg innych referencji od firm współpracujących z nami.